PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspierają nas od samego początku. Wierzymy, że dobro przekazane raz, powraca do nadawcy dwukrotnie!

Dziękujemy p. Tomkowi Kuligowskiemu, który pierwszy był przy Ewie i udzielił jej pomocy. Również p. aspirantowi Sławomirowi Łabowskiemu oraz wszystkim policjantom, którzy wsparli akcję ratunkową. Dziękujemy także załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz całemu personelowi Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, pod których opieką była i jest Ewa. To dzięki Wam dzisiaj Ewa żyje.

Specjalne podziękowania przesyłamy p. Urszuli Bąk, reporterce wrocławskich Faktów za zaangażowanie się w pomoc Ewie oraz nagłaśnianie jej historii.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli i wspierają Ewę! Nie umieszczamy tutaj pełnej listy darczyńców, gdyż szanujemy Państwa prawo do zachowania anonimowości przy wykonywaniu wpłat na konto. Poza tym lista ta cały czas ulega aktualizacji, dziękujemy jednak, że są Państwo z Ewą!